OPEN SATSANG | AANMELDEN VOOR SATSANG
Informatie Agenda Contact Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland. Overigen satsang-websites- en-boeken Satsang.nl Mokshamedia.nl
©: Opensatsang, Satyasatsang.nl, Satsang.earth, satsang.es
Telefoon: 0031 (0)6 44984027
Agenda Agenda Contact Contact Home Home Blog Blog pen Satsang O
.
Tradities Tradities Intensives Intensives Randolph Randolph
S
Open Satsang Open Satsang The thrill of the Unknown The thrill of the Unknown Leven op het scherp van de snedeÖ Ö in het Stille centrum van de cycloon. Leven op het scherp van de snedeÖ Ö in het Stille centrum van de cycloon. Opensatsang.nl | Home Opensatsang.nl | Home Tradities Tradities
Aanmelden voor Open Satsang Wil je de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang- weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan. Satsang.earth gebruikt geen persoonlijke gegevens.
Locaties Locaties
Ah, hier ben je dan eindelijk... ... Wonder boven wonder hebben we elkaar weer gevonden en kunnen we elkaar wederom in alle vrijheid ontmoeten! Hoe staat het er deze keer voor? Ben je al ontwaakt? Verkeer je al in Helderheid, Gelukzaligheid of Zijn en moet je de laatste sprong nog maken? Misschien ben je wel tot een hoogtepunt van je menszijn gekomen en is je intelligentie, onderscheidingsvermogen en zelf-management (vijnana) bijzonder goed ontwikkeld, maar is je bestaan nog aardig door vijnana versluierend en ben je misschien wel wat overactief en overgecontroleerd geworden. Doet het leven zich aan je voor als saai, leeg en ben je tamelijk ontevreden? Of wordt je in het leven juist geteisterd door stress, hectiek en onrust en heb je jezelf in een bepaalde mate teruggetrokken? Waarschijnlijk voel je dan ergens dat het bestaan veel meer inhoud dan een sleur en een aanpassingstocht of een lijdensweg die je leidt van ‘het wieg naar het graf’? Dan ervaar je waarschijnlijk dat er in de voltrekking van je leven iets niet klopt, maar waar je in je eentje of via je omgeving alsmaar de vinger niet op kunt leggen. Ben je er achter gekomen dat je het in je eentje niet red, heb je genoeg van het doe-het-zelven en zoek je waarachtige hulp dan ben je klaar om te ontwaken en zijn mijn Open Satsangs wellicht weer iets voor jou... Mocht je mij vergeten hebben, dan zal ik me weer even opnieuw voorstellen…. Ik kom van een grote eeuwenoude traditie, een spirituele familie van leermeesterlijke doorgave. Het enige wat ik doe en wat mijn traditie al millennia heeft gedaan, is het overdragen van Realisatie. Ik draag zorg voor de openbaringen van de Vrede en de Vrijheid van je Ware Natuur, de Stralende Werkelijkheid die alles omvat en bevat, maar voor de meeste mensen achter de ‘schermen’ en het ‘krachtenspel’ van het bestaan schuilgaat. Deze levende overdracht van Waarheid, Stilte, Vrede en Vrijheid die ook wel ‘the transmission of Heart & Space’ wordt genoemd, vormt de ‘rode draad’ door mijn leven en die van mijn leermeesters. In het uiting geven aan deze ononderbroken doorgave van de universele boodschap achter alle fenomenen en de directe kennis van de kosmische wetmatigheden, ben ik slechts een schakel in de traditie. Kenmerkend voor mijn traditie is dat de leermeester zichzelf enkel als Openheid kent en laat kennen. Omdat mijn leven in dienst staat van universaliteit, houdt ik mij niet bezig met mijzelf in het brandpunt van de aandacht zetten, mezelf propaganderen, of welke vorm van egocentrische zelfverheerlijking dan ook. Wanneer je leven een bepaald ontwikkelingsstadium heeft bereikt en je er wezenlijk aan toe bent, verschijnen wij Jnani’s en Avadhuta’s op een wonderbaarlijke wijze in je bestaan. Om wille van mijn weergaloze liefde voor het Directe Pad, zijn in mijn Satsangs alle ‘toeters en bellen’ en zinloze verering- en omgangvormen weggelaten. Dat moet je wel aan kunnen, want in de Satsang van levende Waarheid bestaat geen autoriteit, noch buiten je, noch binnen je. Alle spirituele fantasieën en projectievormen vallen hier in duigen. Ik voel me net als mijn leermeesters enkel geroepen om de levende Waarheid via Open Satsang, Sandhyana en Darshan onomwonden uit te dragen, zodat deze transmissie - zoals we in mijn traditie zeggen - niet verloren gaat of in kracht afneemt door commerciële doeleinden, individuele belangen, 'archetypische landingen' in allerlei staten, psychologisering van Satsang, Advaita Vedanta, Yoga, Dzogchen, Zen... of alle andere ervaringsgerichte oppervlakkigheden van deze tijd. In een volledige realisatie wordt alles totaal verzwolgen. Alles verdwijnt letterlijk van het toneel. Dit betekent dat je vanuit de Stralende Bevrijding opnieuw moet leren leven. Je bent letterlijk ‘herrezen uit de dood’ en ‘vindt het leven opnieuw uit’. Omdat je in plaats van ‘gestorven zijn terwijl je leeft’ eigenlijk juist vol-ledig tot leven bent gekomen, spreek ik in plaats van ‘de dood’, liever van ‘the Unborn’ of van ‘Genezijde’. Géén zijden. Je zou deze teachings daarom ook ‘de teachings van en vanuit Genezijde’ kunnen noemen. Het kostte mij een jaar of tien voordat er wat de realisatie betreft ook maar één woord uit kwam en om enigszins naar voren te treden, maar goede wijn vindt men in oude zakken. Met terugwerkende kracht kunnen er steeds duidelijker zaken worden aangeven en doorgeven. Mijn overdracht neemt met de dag toe. Omdat deze teachings aan ‘de ene kant’ van heel ver komen - van voorbij dit leven - en aan ‘de andere kant’ van ongelofelijk ‘dichtbij’ komen - van vooraf aan dit leven - noem ik ze in menselijke termen ‘de teachings van de innerlijke Himalaya’. Op en voorbij de toppen van de Himalaya vindt je het hoogste mensengoed... In de Himalaya wordt de Advaita Vedanta al meer dan vijfduizend jaar uitgedragen.” Wanneer je in dit leven een bepaald ontwikkelingsstadium hebt bereikt en je er wezenlijk aan toe bent, verschijnen wij Jnani’s en ‘Avadhuta’s op een wonderbaarlijke wijze in je leven. Het is aan jou de kunst om me in ‘de jungle van het leven’ wederom te herkennen en de transmissie van het Directe Pad te benutten…” De tradities waar Randolph vandaan komt… Open Satsang bestaat uit bijeenkomsten of ontmoetingen in de Waarheid die je van nature bent. Kenmerkend voor Open Satsang is, dat er geen autoriteit in de leermeester, noch in ‘jezelf’ wordt geprojecteerd. De Levende Waarheid is autoriteitloos: je kunt het niet raadplegen over hoe je moet leven. Het kenmerk van de Levende Waarheid is juist dat je er niets aan kunt ontlenen. Zoveel vrijheid moet je wel aankunnen. Alle referenties, projecties en bespiegelingen vallen er in weg. Dit neemt niet weg dat je hier in een enorme levendige intensiteit verkeert. In Open Satsang wordt je naar het gebied gebracht waar deze enorme intense uitwisseling plaatsvindt. Het gebied waar het gemanifesteerde over gaat in het ongemanifesteerde en waar alle tegendelen elkaar ontmoeten en zich tegen elkander verwerken. In Open Satsang wordt deze levende realiteit aangeduid met ‘het Stille centrum van de cycloon’. Hier fungeert het Stille centrum van de cycloon als het basiskamp van waaruit de realisatietocht door ‘de Heilige Ruimte van de innerlijke Himalaya’ zijn aanvang neemt. Wat betreft Open Satsang slaat het woord bij-één-komst in eerste instantie op het ontdekken van de eenheid van het bestaan en de universele aard der dingen. In de ware zin des woord betekent ont-moeting tevens het niet-meer-moeten. Je ont-moet je oude conditionering met zijn gemoedstoestanden (gij-moet-toestanden). Dankzij de initiatie in het Stille centrum van de Natuurlijke Staat, ontdek je de realiteit waarin er geen sprake meer is van moeten en voltrekt alles zich via een natuurlijke moeiteloosheid. In de vanzelfsprekende open ruimte van niet moeten, waarin alles ontegenzeggelijk ontvangen wordt, zijn alle ontmoetingen en openbaringen mogelijk. Door met mij simpelweg in de openheid en de moeiteloosheid van ‘het Stille centrum’ te verkeren, wordt er iets doorgegeven. Iets wat buiten het domein van de woorden en het bekende ligt. Om het toch enigszins met woorden aan duiden, noemt hij deze doorgave ‘the transmission of Heart & Space’ en ‘de Yoga van het Licht’. Juist omdat je niets meer per sé moet, ligt de mogelijkheid van transmissie voor je klaar. Waar niets meer moet is alles mogelijk en liggen de openbaringen van het levende Mysterie op je te wachten. Dienovereenkomstig spreek Randolph van het Heelal als een mysterieschool. Een Jnani heeft zijn individuele geest is getransformeerd in de Grote Geest, de Heilige Geest, de Verlichte geest. Een Avadhuta, een bevrijdde ziel, krijgt zijn teachings rechtstreeks van de micro- en macrokosmos. Een Avadhuta is niet op zoek naar het wonderbaarlijke, maar leeft het wonderbaarlijke. Hij is er door begeesterd en wordt er volledig door bepaald. Zijn ‘ziel en zaligheid’ wordt door het kosmische bestuurt en geïnspireerd.   Het ontvangen van deze openbaringen noemen we in ‘de Yoga van het Licht’ je geboorterecht, Adhisthana. Adhisthana is niet alleen het Eerste Gegeven ‘ik- ben’ en het Eerste geschenk, maar ook de Eerste Grace. De openbaringen van het Goddelijke levende Mysterie worden aan je door gegeven als een cadeau van het bestaan. Een cadeau, een presentie, die altijd al op je te wachten lag, maar nog niet aangeraakt en geactualiseerd werd. Je zou wat al die tijd op je te wachten ligt ook de schat van het Hier en Nu kunnen noemen. Het wordt een schat genoemd, omdat alles wat er door en in aangeraakt wordt, zijn natuurlijke glans en schittering terug krijgt… … Als levende parels zie je de dauwdruppels weer aan de grashalmen hangen, je geniet weer van de majestueusheid van een zonsondergang, je hoort het gezang der vogelen zoals je het nog nooit gehoord hebt, je verkeert in de verbazingwekkende betovering van de maan en gaat je dak uit met de ongelofelijke schittering van de sterren in een eindeloos lyrisch heelal. In de Alchemie, de chemie van het Al, werd de schat van het Hier en Nu in het verleden aangeduid met ‘het levenselixer’ of ‘de steen de wijzen’… de magische aanraking waardoor als weer zijn betoverende magie en levendigheid terug krijgt. Het leven is een Mystery school. Voorbij het Mysterie begrijpen ligt het Mysterie leven. Er vindt een rentree plaats in het wonderbaarlijke. Omdat hier sprake is van een cadeau, a present, kan het alleen maar door gegeven worden ‘in the present’. The present zelf is niet alleen het cadeau, maar ook een cadeau dat zich via haar openbaringen alsmaar laat uitpakken. Als onvoorstelbare surprise zullen de openbaringen van het Mysterie je stoutste dromen te boven gaan. Het pakt (zichzelf) steeds anders uit. Het woord 'openbaring' duidt op het baren, het naar buiten brengen, van dat wat in alle openheid plaatsvindt. Via het Stilte centrum van de cycloon, de Stilte in de storm, is er deze mogelijkheid van transmissie, een mogelijkheid die je hele leven al op je te wachten lag... om aangeraakt en geactualiseerd te worden. Je kunt het hele menselijke spirituele gebeuren zien als een berg. Aan de basis vind je de spirituele massa. De wat zeldzamere universele teachings vind je de toppen van het laaggebergte en middelgebergte. De meest zeldzame absolute teachings vindt je in het hooggebergte, op de toppen van de Himalaya. In het hooggebergte van de Himalaya dienen mensen goed begeleid te worden. Ik neem je hier pas mee naartoe wanneer je goed gecentreerd en gestabiliseerd bent geraakt in ‘het Stille Centrum van de cycloon’. Helemaal wanneer mensen zich in de bergen van de buitencategorie begeven, is de kans dat men hier zonder de juiste gids door ‘hoogteziekte’ wordt bevangen wel heel groot. Terwijl op ‘de marktplaats’ aan de voet van berg het zelfbewustzijn met zijn ‘mini-menia’ heerst, kun je in de buitencategorie van de Himalaya te maken krijgen met ‘maglo-menia’. De Absolute Waarheid is namelijk Omnipotent, Omniscient, Omnipresent (Alomtegenwoordig). Dit moet je wel aankunnen. Je zou kunnen zeggen dat voorbij de toppen van de buitencategorie het Koninkrijk van Genezijde heerst. Is dit gerealiseerd, dan ontdek je tot je verbijstering dat het Koninkrijk Gods overal over ‘the face of the earth’ verspreid ligt. Je zag het alleen niet... Randolph helpt mensen bij de oversteek naar Genezijde, de Realisatie vooraf en voorbij aan dit leven. In Zen noemen we dit the Unborn. Randolph spreekt van het Stralende. Degenen die via de andere kant van de berg is afgedaald en geroepen wordt om mensen te dienen worden in het Oosten Jnani’s, Avadhuta’s en Jivanmukta genoemd. ‘Met het ene been’ verkeer je aan de Genezijde van het Absolute en ‘met het andere been’ verkeer je in het Zijn aan de kant van de wereld. Je verkeert wel in de wereld, maar bent niet van de wereld. Een mens die continu in deze Openheid leeft, vormt de overbrugging. Hijzelf is het Stille centrum van de cycloon.”  
Open Satsang met Randolph | Randolph op Ibiza
Bilthoven (Utrecht) | Bilthoven (Utrecht) Lage Vuursche | Lage Vuursche Amsterdam | Amsterdam Schiermonnikoog | Schiermonnikoog Zutphen | Zutphen Mechelen (BelgiŽ) Mechelen (BelgiŽ) Canarische eilanden (Spanje) Canarische eilanden (Spanje) Ibiza (Spanje) | Ibiza (Spanje) Mallorca (Spanje) | Mallorca (Spanje) Menorca (Spanje) | Menorca (Spanje)
Open Satsang met Randolph. Elke woensdag- en zondag-avond Adres en tijden Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, (Provincie Utrecht), Nederland Tijd: 19.30 - 22.00 uur, De deur is open om 19.00 uur…
Welkom bij Opensatsang, het Stille centrum van de cycloon Leef ‘right on the spot’, Leef ‘op het scherp van de snede’… Realise no limitations and no boundaries… Live the extreme, live to the max, Live on the edge and live the Mystery… Open Satsang is the quickening of being fully alive… Be at your wits end, be the Unborn and live here and right now!
OPEN SATSANG  |  AANMELDEN VOOR  SATSANG
Agenda Agenda Contact Contact Home Home Blog Blog Tradities Tradities Intensives Intensives Randolph Randolph Locaties Locaties
OPEN SATSANG  |  HOOFDMENU
Open Satsang | Trektocht door de Himalaya
Open Satsang |  Het kosmische
Open Satsang | Fly like an Eagle
pen Satsang O tradities Open Satsang | Advaita Vision | Navnath Sampradaya Open Satsang | The transmision of Heart
Randolph
Open Satsang | Het Directe Pad Open Satsang | Fly like an Eagle Open Satsang | Satsang at Red moon Open Satsang | Randolph Avadhuta Open Satsang | de uiterlijke & innerlijke Himalaya Open Satsang | Het kosmische Open Satsang | Randolph op Ibiza Open Satsang | Ramana Maharshi Open Satsang | Nisargadatta Maharaj Open Satsang | Selvarajan Yesudian Open Satsang | Alexander Smit | Parabrahmadatta
Open Satsang met Randolph | De overdracht van het Directe Pad
Alexander Smit | Parabrahmadatta
Nisargadatta Maharaj
Selvarajan Yesudian
Ramana Maharshi
Open Satsang |  Randolph Avadhuta
Open Satsang |  Rode maan satsang
OPEN SATSANG  |  SATSANG  LOCATIES
Tradities Tradities Intensives Intensives Randolph Randolph
.
Agenda Agenda Contact Contact Home Home Blog Blog pen Satsang O
Informatie Agenda Contact Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland. Overigen satsang-websites- en-boeken Satsang.nl Mokshamedia.nl
©: Opensatsang, Satyasatsang.nl, Satsang.earth, satsang.es
Telefoon: 0031 (0)6 44984027
L
Open Satsang Open Satsang The thrill of the Unknown The thrill of the Unknown Opensatsang.nl | Home Opensatsang.nl | Home Leven op het scherp van de snedeÖ Ö in het Stille centrum van de cycloon. Leven op het scherp van de snedeÖ Ö in het Stille centrum van de cycloon. Contact Contact
Aanmelden voor Open Satsang Wil je de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang- weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan. Satsang.earth gebruikt geen persoonlijke gegevens.
Locaties Locaties
Open Satsang met Randolph. Elke woensdag- en zondag-avond Adres en tijden: Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, (Provincie Utrecht), Nederland Tijd: 19.30 - 22.00 uur, De deur is open om 19.00 uur…
Ah, hier ben je dan eindelijk... ... Wonder boven wonder hebben we elkaar weer gevonden en kunnen we elkaar wederom in alle vrijheid ontmoeten! Hoe staat het er deze keer voor? Ben je al ontwaakt? Verkeer je al in Helderheid, Gelukzaligheid of Zijn en moet je de laatste sprong nog maken? Misschien ben je wel tot een hoogtepunt van je menszijn gekomen en is je intelligentie, onderscheidingsvermogen en zelf-management (vijnana) bijzonder goed ontwikkeld, maar is je bestaan nog aardig door vijnana versluierend en ben je misschien wel wat overactief en overgecontroleerd geworden. Doet het leven zich aan je voor als saai, leeg en ben je tamelijk ontevreden? Of wordt je in het leven juist geteisterd door stress, hectiek en onrust en heb je jezelf in een bepaalde mate teruggetrokken? Waarschijnlijk voel je dan ergens dat het bestaan veel meer inhoud dan een sleur en een aanpassingstocht of een lijdensweg die je leidt van ‘het wieg naar het graf’? Dan ervaar je waarschijnlijk dat er in de voltrekking van je leven iets niet klopt, maar waar je in je eentje of via je omgeving alsmaar de vinger niet op kunt leggen. Ben je er achter gekomen dat je het in je eentje niet red, heb je genoeg van het doe-het-zelven en zoek je waarachtige hulp dan ben je klaar om te ontwaken en zijn mijn Open Satsangs  wellicht weer iets voor jou... Mocht je mij vergeten hebben, dan zal ik me weer even opnieuw voorstellen…. Ik kom van een grote eeuwenoude traditie, een spirituele familie van leermeesterlijke doorgave. Het enige wat ik doe en wat mijn traditie al millennia heeft gedaan, is het overdragen van Realisatie. Ik draag zorg voor de openbaringen van de Vrede en de Vrijheid van je Ware Natuur, de Stralende Werkelijkheid die alles omvat en bevat, maar voor de meeste mensen achter de ‘schermen’ en het ‘krachtenspel’ van het bestaan schuilgaat. Deze levende overdracht van Waarheid, Stilte, Vrede en Vrijheid die ook wel ‘the transmission of Heart & Space’ wordt genoemd, vormt de ‘rode draad’ door mijn leven en die van mijn leermeesters. In het uiting geven aan deze ononderbroken doorgave van de universele boodschap achter alle fenomenen en de directe kennis van de kosmische wetmatigheden, ben ik slechts een schakel in de traditie. Kenmerkend voor mijn traditie is dat de leermeester zichzelf enkel als Openheid kent en laat kennen. Omdat mijn leven in dienst staat van universaliteit, houdt ik mij niet bezig met mijzelf in het brandpunt van de aandacht zetten, mezelf propaganderen, of welke vorm van egocentrische zelfverheerlijking dan ook. Wanneer je leven een bepaald ontwikkelingsstadium heeft bereikt en je er wezenlijk aan toe bent, verschijnen wij Jnani’s en Avadhuta’s op een wonderbaarlijke wijze in je bestaan. Om wille van mijn weergaloze liefde voor het Directe Pad, zijn in mijn Satsangs alle ‘toeters en bellen’ en zinloze verering- en omgangvormen weggelaten. Dat moet je wel aan kunnen, want in de Satsang van levende Waarheid bestaat geen autoriteit, noch buiten je, noch binnen je. Alle spirituele fantasieën en projectievormen vallen hier in duigen. Ik voel me net als mijn leermeesters enkel geroepen om de levende Waarheid via Open Satsang, Sandhyana en Darshan onomwonden uit te dragen, zodat deze transmissie - zoals we in mijn traditie zeggen - niet verloren gaat of in kracht afneemt door commerciële doeleinden, individuele belangen, 'archetypische landingen' in allerlei staten, psychologisering van Satsang, Advaita Vedanta, Yoga, Dzogchen, Zen... of alle andere ervaringsgerichte oppervlakkigheden van deze tijd. In een volledige realisatie wordt alles totaal verzwolgen. Alles verdwijnt letterlijk van het toneel. Dit betekent dat je vanuit de Stralende Bevrijding opnieuw moet leren leven. Je bent letterlijk ‘herrezen uit de dood’ en ‘vindt het leven opnieuw uit’. Omdat je in plaats van ‘gestorven zijn terwijl je leeft’ eigenlijk juist vol-ledig tot leven bent gekomen, spreek ik in plaats van ‘de dood’, liever van ‘the Unborn’ of van ‘Genezijde’. Géén zijden. Je zou deze teachings daarom ook ‘de teachings van en vanuit Genezijde’ kunnen noemen. Het kostte mij een jaar of tien voordat er wat de realisatie betreft ook maar één woord uit kwam en om enigszins naar voren te treden, maar goede wijn vindt men in oude zakken. Met terugwerkende kracht kunnen er steeds duidelijker zaken worden aangeven en doorgeven. Mijn overdracht neemt met de dag toe. Omdat deze teachings aan ‘de ene kant’ van heel ver komen - van voorbij dit leven - en aan ‘de andere kant’ van ongelofelijk ‘dichtbij’ komen - van vooraf aan dit leven - noem ik ze in menselijke termen ‘de teachings van de innerlijke Himalaya’. Op en voorbij de toppen van de Himalaya vindt je het hoogste mensengoed... In de Himalaya wordt de Advaita Vedanta al meer dan vijfduizend jaar uitgedragen.” Wanneer je in dit leven een bepaald ontwikkelingsstadium hebt bereikt en je er wezenlijk aan toe bent, verschijnen wij Jnani’s en ‘Avadhuta’s op een wonderbaarlijke wijze in je leven. Het is aan jou de kunst om me in ‘de jungle van het leven’ wederom te herkennen en de transmissie van het Directe Pad te benutten…” De tradities waar Randolph vandaan komt… Open Satsang bestaat uit bijeenkomsten of ontmoetingen  in de Waarheid die je van nature bent. Kenmerkend voor Open Satsang is, dat er geen autoriteit in de leermeester, noch in ‘jezelf’ wordt geprojecteerd. De Levende Waarheid is autoriteitloos: je kunt het niet raadplegen over hoe je moet leven. Het kenmerk van de Levende Waarheid is juist dat je er niets aan kunt ontlenen. Zoveel vrijheid moet je wel aankunnen. Alle referenties, projecties en bespiegelingen vallen er in weg. Dit neemt niet weg dat je hier in een enorme levendige intensiteit verkeert. In Open Satsang wordt je naar het gebied gebracht waar deze enorme intense uitwisseling plaatsvindt. Het gebied waar het gemanifesteerde over gaat in het ongemanifesteerde en waar alle tegendelen elkaar ontmoeten en zich tegen elkander verwerken. In Open Satsang wordt deze levende realiteit aangeduid met ‘het Stille centrum van de cycloon’. Hier fungeert het Stille centrum van de cycloon als het basiskamp van waaruit de realisatietocht door ‘de Heilige Ruimte van de innerlijke Himalaya’ zijn aanvang neemt. Wat betreft Open Satsang slaat het woord bij-één-komst in eerste instantie op het ontdekken van de eenheid van het bestaan en de universele aard der dingen. In de ware zin des woord betekent ont-moeting tevens het niet- meer-moeten. Je ont-moet je oude conditionering met zijn gemoedstoestanden (gij-moet-toestanden). Dankzij de initiatie in het Stille centrum van de Natuurlijke Staat, ontdek je de realiteit waarin er geen sprake meer is van moeten en voltrekt alles zich via een natuurlijke moeiteloosheid. In de vanzelfsprekende open ruimte van niet moeten, waarin alles ontegenzeggelijk ontvangen wordt, zijn alle ontmoetingen en openbaringen mogelijk. Door met mij simpelweg in de openheid en de moeiteloosheid van ‘het Stille centrum’ te verkeren, wordt er iets doorgegeven. Iets wat buiten het domein van de woorden en het bekende ligt. Om het toch enigszins met woorden aan duiden, noemt hij deze doorgave ‘the transmission of Heart & Space’ en ‘de Yoga van het Licht’. Juist omdat je niets meer per sé moet, ligt de mogelijkheid van transmissie voor je klaar. Waar niets meer moet is alles mogelijk en liggen de openbaringen van het levende Mysterie op je te wachten. Dienovereenkomstig spreek Randolph van het Heelal als een mysterieschool. Een Jnani heeft zijn individuele geest is getransformeerd in de Grote Geest, de Heilige Geest, de Verlichte geest. Een Avadhuta, een bevrijdde ziel, krijgt zijn teachings rechtstreeks van de micro- en macrokosmos. Een Avadhuta is niet op zoek naar het wonderbaarlijke, maar leeft het wonderbaarlijke. Hij is er door begeesterd en wordt er volledig door bepaald. Zijn ‘ziel en zaligheid’ wordt door het kosmische bestuurt en geïnspireerd.   Het ontvangen van deze openbaringen noemen we in ‘de Yoga van het Licht’ je geboorterecht, Adhisthana. Adhisthana is niet alleen het Eerste Gegeven ‘ik-ben’ en het Eerste geschenk, maar ook de Eerste Grace. De openbaringen van het Goddelijke levende Mysterie worden aan je door gegeven als een cadeau van het bestaan. Een cadeau, een presentie, die altijd al op je te wachten lag, maar nog niet aangeraakt en geactualiseerd werd. Je zou wat al die tijd op je te wachten ligt ook de schat van het Hier en Nu kunnen noemen. Het wordt een schat genoemd, omdat alles wat er door en in aangeraakt wordt, zijn natuurlijke glans en schittering terug krijgt… … Als levende parels zie je de dauwdruppels weer aan de grashalmen hangen, je geniet weer van de majestueusheid van een zonsondergang, je hoort het gezang der vogelen zoals je het nog nooit gehoord hebt, je verkeert in de verbazingwekkende betovering van de maan en gaat je dak uit met de ongelofelijke schittering van de sterren in een eindeloos lyrisch heelal. In de Alchemie, de chemie van het Al, werd de schat van het Hier en Nu in het verleden aangeduid met ‘het levenselixer’ of ‘de steen de wijzen’… de magische aanraking waardoor als weer zijn betoverende magie en levendigheid terug krijgt. Het leven is een Mystery school. Voorbij het Mysterie begrijpen ligt het Mysterie leven. Er vindt een rentree plaats in het wonderbaarlijke. Omdat hier sprake is van een cadeau, a present, kan het alleen maar door gegeven worden ‘in the present’. The present zelf is niet alleen het cadeau, maar ook een cadeau dat zich via haar openbaringen alsmaar laat uitpakken. Als onvoorstelbare surprise zullen de openbaringen van het Mysterie je stoutste dromen te boven gaan. Het pakt (zichzelf) steeds anders uit. Het woord 'openbaring' duidt op het baren, het naar buiten brengen, van dat wat in alle openheid plaatsvindt. Via het Stilte centrum van de cycloon, de Stilte in de storm, is er deze mogelijkheid van transmissie, een mogelijkheid die je hele leven al op je te wachten lag... om aangeraakt en geactualiseerd te worden. Je kunt het hele menselijke spirituele gebeuren zien als een berg. Aan de basis vind je de spirituele massa. De wat zeldzamere universele teachings vind je de toppen van het laaggebergte en middelgebergte. De meest zeldzame absolute teachings vindt je in het hooggebergte, op de toppen van de Himalaya. In het hooggebergte van de Himalaya dienen mensen goed begeleid te worden. Ik neem je hier pas mee naartoe wanneer je goed gecentreerd en gestabiliseerd bent geraakt in ‘het Stille Centrum van de cycloon’. Helemaal wanneer mensen zich in de bergen van de buitencategorie begeven, is de kans dat men hier zonder de juiste gids door ‘hoogteziekte’ wordt bevangen wel heel groot. Terwijl op ‘de marktplaats’ aan de voet van berg het zelfbewustzijn met zijn ‘mini-menia’ heerst, kun je in de buitencategorie van de Himalaya te maken krijgen met ‘maglo-menia’. De Absolute Waarheid is namelijk Omnipotent, Omniscient, Omnipresent (Alomtegenwoordig). Dit moet je wel aankunnen. Je zou kunnen zeggen dat voorbij de toppen van de buitencategorie het Koninkrijk van Genezijde heerst. Is dit gerealiseerd, dan ontdek je tot je verbijstering dat het Koninkrijk Gods overal over ‘the face of the earth’ verspreid ligt. Je zag het alleen niet... Randolph helpt mensen bij de oversteek naar Genezijde, de Realisatie vooraf en voorbij aan dit leven. In Zen noemen we dit the Unborn. Randolph spreekt van het Stralende. Degenen die via de andere kant van de berg is afgedaald en geroepen wordt om mensen te dienen worden in het Oosten Jnani’s, Avadhuta’s en Jivanmukta  genoemd. ‘Met het ene been’ verkeer je aan de Genezijde van het Absolute en ‘met het andere been’ verkeer je in het Zijn aan de kant van de wereld. Je verkeert wel in de wereld, maar bent niet van de wereld. Een mens die continu in deze Openheid leeft, vormt de overbrugging. Hijzelf is het Stille centrum van de cycloon.”  
pen Satsang O tradities
Welkom bij Opensatsang, het Stille centrum van de cycloon Leef ‘right on the spot’, Leef ‘op het scherp van de snede’… Realise no limitations and no boundaries… Live the extreme, live to the max, Live on the edge and live the Mystery… Open Satsang is the quickening of being fully alive… Be at your wits end, be the Unborn and live here and right now!
Randolph
Open Satsang met Randolph | Randolph op Ibiza
Open Satsang | Randolph op Ibiza Open Satsang | Ramana Maharshi Open Satsang | Nisargadatta Maharaj Open Satsang | Selvarajan Yesudian Open Satsang | Alexander Smit | Parabrahmadatta
Alexander Smit | Parabrahmadatta
Nisargadatta Maharaj
Selvarajan Yesudian
Ramana Maharshi
Open Satsang | Het Directe Pad
Open Satsang met Randolph | De overdracht van het Directe Pad
Bilthoven (Utrecht) | Bilthoven (Utrecht) Lage Vuursche | Lage Vuursche Amsterdam | Amsterdam Schiermonnikoog | Schiermonnikoog Zutphen | Zutphen Mechelen (BelgiŽ) Mechelen (BelgiŽ) Canarische eilanden (Spanje) Canarische eilanden (Spanje) Ibiza (Spanje) | Ibiza (Spanje) Mallorca (Spanje) | Mallorca (Spanje) Menorca (Spanje) | Menorca (Spanje)
OPEN SATSANG  |  AANMELDEN VOOR  SATSANG
Agenda Agenda Contact Contact Home Home Blog Blog Tradities Tradities Intensives Intensives Randolph Randolph Locaties Locaties
OPEN SATSANG  |  HOOFDMENU
Open Satsang | Trektocht door de Himalaya
Open Satsang |  Het kosmische
Open Satsang | Fly like an Eagle
Open Satsang | Advaita Vision | Navnath Sampradaya Open Satsang | The transmision of Heart Open Satsang | Fly like an Eagle Open Satsang | Satsang at Red moon Open Satsang | Randolph Avadhuta Open Satsang | de uiterlijke & innerlijke Himalaya Open Satsang | Het kosmische
Open Satsang |  Randolph Avadhuta
Open Satsang |  Rode maan satsang
OPEN SATSANG  |  SATSANG  LOCATIES
Informatie Agenda Contact Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland. Overigen satsang-websites- en-boeken Satsang.nl Mokshamedia.nl
©: Opensatsang, Satyasatsang.nl, Satsang.earth, satsang.es
Telefoon: 0031 (0)6 44984027
.
Agenda Agenda Contact Contact Home Home Blog Blog pen Satsang O Tradities Tradities Intensives Intensives Randolph Randolph
T
Open Satsang Open Satsang Opensatsang.nl | Home Opensatsang.nl | Home The thrill of the Unknown The thrill of the Unknown Leven op het scherp van de snedeÖ Ö in het Stille centrum van de cycloon. Tradities Traditie Locaties Locaties
Aanmelden voor Open Satsang Wil je de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang-weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan. Satsang.earth gebruikt geen persoonlijke gegevens.
Open Satsang met Randolph. Elke woensdag- en zondag-avond Adres en tijden: Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, (Provincie Utrecht), Nederland Tijd: 19.30 - 22.00 uur, De deur is open om 19.00 uur…
pen Satsang O
“Oh, Almachtige Vrijheid, Oh, Omnisciente bevrijder van de Geest en Omnipresente verlosser van de Ziel… Trek met  me door het zilveren landschap, Zo magistraal en fenomenaal… Zwerf met me door de gouden velden, Zo betoverend, zo mysterieus… en Wees Vrij…”
Open Satsang met Randolph | Intensives
Open Satsang | Randolph | Gateless Gate | Es Vedra
Open Satsang intensive (Een impressie en een gewaarwording van een deelnemer…) Aanwezige: “Het is avond… Tijdens de intensive van Opensatsang bevindt ik me op het satsang-landgoed dat Randolph hier op Ibiza heeft afgehuurd. Op deze zwoele zomeravond klauteren we met z’n alleen via de zolder van het landhuis het platte ronde dak op… Gezamenlijk liggen we hier onder het kosmische firmament… Het Heel-al omringt mij als een regenboogkoepel, met middenin het pikzwarte en aan de randen de regenboog kleuren van de universele zonsondergang. De kleuren om mij heen veranderen van oranjerood en licht-en-donkerblauw naar pikzwart… Wederom kijk ik rechtstreeks de lucht in, maar dan deze keer in de eeuwige duisternis. Af en toe vliegen er wat nachtvlinders en andere insecten over en dwarrelt er een vleermuis voorbij… De zon is bijna onder en overal om mij heen, wordt ik mij gewaar van een intens blauw. Krishna-time noemde mijn oude reeds gestorven leermeester dit. Fotografen spreken op dit tijdstip ook wel van ‘het blauwe uurtje’. Ik hoor Randolph bepaalde instructies geven… Hij leert ons in plaats van ademen ‘respireren’… Een kombinatie van inspiratie en heel subtiel ademhalen. Adem-ruiken noemt Randolph respiratie ook wel… Ik moet even aan de subtiliteit wennen, maar kom er langzaam maar zeker in. Mijn respiratie raak in schwung. Ik voel mij meer en meer begeesterd. Misschien is ‘geestdriftig’ het juiste woord. Mijn geest raakt op drift en drijft lyrisch rond. Zo nu en dan spiraalt mijn geest naar boven de kosmos in, om vervolgens weer naar beneden te spiralen richting mijn lichaam en het groepje mensen hier op het dak. Wat een wonderlijk avontuur… Met iedere ademtocht neemt enthousiasme toe. Ik voel mijn geestes-adem mijn hart bereiken of bereikt mijn hart mijn geestes-adem? Van boven voel ik iets indalen en vanuit mijn hart voel ik iets oprijzen… Verbeeld ik me het… of vertragen de wuivende palmbomen daadwerkelijk hun beweging? De tijd lijkt te verdampen… Plotseling krijg ik kippenvel en gaan mijn haren overeind staan. Volgens Randolph fungeren mijn kippenvel-haartjes als etherische antennetjes. Geestdriftig ervaar ik dat een nachtbriesje door mijn haren strijkt… Weer voel ik mij wis en waarachtig gevonden. Wat een miraculeus wonder! Opeens ervaar ik wat Nisargadatta bedoelt met de geur van the Beingness. De kosmos staat in bloei en haar geur raakt mij van binnen aan in wat Ramana Maharshi en Randolph het spirituele hart noemen. Ik sta in brandt van Liefde en Gelukzaligheid. In mij komen eeuwenoude woorden op… ruik Mij, drink Mij, manna, ambrozijn, amrita…  Mijn zintuigen raken op een vreemde manier met elkaar verweven… Proeven, voelen, horen, ruiken en zien vermengen zich met elkander. Hoe mysterieus is de orkestrale geur van Anandamayakosha. Wat een proefondervindelijke energie-explosie. De hele Ruimte voelt als mijn geliefde… Oh, mijn geliefde kosmos, hoe mooi ben je geworden… Ach, hoe goed begrijp ik nu al die gedichten van Rumi en de zieleworsteling van Vincent van Gogh…  Je moet dit wel aankunnen… Eerst bestond er de valkuil van ‘minimenia’, kleinheidswaanzin, nu wacht hier de valkuil van ‘maglomenia’, grootheidswaanzin… Als Shiva-Shakti dans ik met alle werelden en magistrale universa. What a rush. Wat een extase. Ik zie nu plotseling dat religie vergeten heeft werkelijk feestelijk te zijn. Wat een viering van het moment, wat een kosmische intensiteit. Hier eindigt en begint het Heel-al telkens weer met deze mysterieuze feestelijke explosie! Ergens vanuit de Grote Stilte hoor ik iets fluisteren… ‘I sing and dance you back to me’… Hoe het kan weet ik niet, maar plotseling bevindt ik me aan het einde van de kosmos… op het randje van … leven en dood? Alles verstilt… even houdt mijn adem op… een hiaat… geschrokken vindt Brahman zijn adem weer terug in de eindeloze magische en mysterieuze kosmische dans van Shiva, die mijn leven heet. Eindelijk heb ik de weg weer teruggevonden. Of anders gezegd, heeft mijn Zelf de weg naar zichZelf weer teruggevonden. De laatste stap durf ik klaarblijkelijk nog niet te nemen… Ik sta nog in mijn kinderschoenen. Wel ben ik ‘gelijk het kind’ een ‘simpele der geest’ geworden. Ik voel me geraakt. Een onzichtbare magnetische hand reikt naar me uit over de oerwateren. Ik ga op de uitnodiging in en voel de elektrische aanraking. Ik verkeer in volledige aanraking van wat misschien de heilige Geest mag heten. God weet hoeveel levens ik als zoeker heb rondgedoold. Eindelijk ben ik in dit leven weer wakker geworden. De tranen springen in mijn ogen en in het rond. Zo voelt het dus om te ontwaken. Ik ben een ontwaakte… Eindelijk ken ik nu de weg. Dit is het Directe Pad van Ramana en Yesudian en the Navnath Sampradaya van Nisargadatta en Alexander Smit. Oh, God… Jezus Christus, hoeveel Boeddha’s, Bodhisattva’s, Jnani’s en wie nog meer hebben deze wegloze weg bewandeld. Ik weet niet wat er gebeurt. Huil ik? Lach ik? Of misschien beide tegelijk. God weet het… Er klink een vreugdekreet door het heelal… ‘U wil geschiedde’ en vanuit het diepe der diepten galmt de echo terug van ‘Je bent gevonden’!”
Open Satsang | Randolph | La Joye de Vivre Open Satsang | Randolph | BelgiŽ | Ardennen Open Satsang | Cosmic rainbow | the yoga of Light
Open Satsang |  Randolph | Cosmic rainbow | the yoga of Light
Open Satsang |  Blue sea | La Joye de Vivre
Open Satsang | België
OPEN SATSANG | WANNEER  &  WAAR  OPEN SATSANG  IS OPEN SATSANG | WANNEER  &  WAAR  OPEN SATSANG  IS
OPEN SATSANG  |  SATSANG  LOCATIES
Bilthoven (Utrecht) | Bilthoven (Utrecht) Lage Vuursche | Lage Vuursche Amsterdam | Amsterdam Schiermonnikoog | Schiermonnikoog Zutphen | Zutphen Mechelen (BelgiŽ) Mechelen (BelgiŽ) Canarische eilanden (Spanje) Canarische eilanden (Spanje) Ibiza (Spanje) | Ibiza (Spanje) Mallorca (Spanje) | Mallorca (Spanje) Menorca (Spanje) | Menorca (Spanje) Agenda Agenda Contact Contact Home Home Blog Blog Tradities Tradities Intensives Intensives Randolph Randolph Locaties Locaties
OPEN SATSANG  |  HOOFDMENU
Open Satsang | Satsang-intensives met Randolph | in binnen- en buitenland Open Satsang | Satsang-intensives met Randolph | in binnen- en buitenland tradities
En En NL NL pen Satsang . O Agenda Agenda Contact Contact Randolph Randolph Tradities Tradities Intensives Intensives Open Satsang Open Satsang Opensatsang.nl | Home Opensatsang.nl | Home Leven op het scherp van de snedeÖ Ö in het Stille centrum van de cycloon. Contact Contact Blog Blog Locaties Locaties
Telefoon: 0031 (0)6 44984027
Mob
Informatie Agenda Contact Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland. Overigen satsang-websites- en-boeken
Aanmelden voor Satsang Wil je de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang-weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan. Satsang.earth gebruikt geen persoonlijke gegevens.
SATSANGS.NL | SATSANG LOCATIES
|
|
|
|
Bilthoven (Utrecht) Bilthoven (Utrecht) Lage Vuursche Lage Vuursche Amsterdam Amsterdam Schiermonnikoog Schiermonnikoog Zutphen Zutphen Mechelen (BelgiŽ) Mechelen (BelgiŽ) Canarische eilanden (Spanje) Canarische eilanden (Spanje)
|
Ibiza (Spanje) Ibiza (Spanje) Mallorca (Spanje) Mallorca (Spanje) Menorca (Spanje) Menorca (Spanje)
|
OPEN SATSANG  |  AANMELDEN
Agenda Agenda Contact Contact Home Home Blog Blog Tradities Tradities Intensives Intensives Randolph Randolph Locaties Locaties
OPEN SATSANG  |  HOOFDMENU
Open Satsang…  (Een impressie en een gewaarwording van een deelnemer…) Open Satsang intensive (Een impressie en een gewaarwording van een deelnemer…) Aanwezige: “Het is avond… Tijdens de intensive van Opensatsang bevindt ik me op het satsang- landgoed dat Randolph hier op Ibiza heeft afgehuurd. Op deze zwoele zomeravond klauteren we met z’n alleen via de zolder van het landhuis het platte ronde dak op… Gezamenlijk liggen we hier onder het kosmische firmament… Het Heel-al omringt mij als een regenboogkoepel, met middenin het pikzwarte en aan de randen de regenboog kleuren van de universele zonsondergang. De kleuren om mij heen veranderen van oranjerood en licht-en- donkerblauw naar pikzwart… Wederom kijk ik rechtstreeks de lucht in, maar dan deze keer in de eeuwige duisternis. Af en toe vliegen er wat nachtvlinders en andere insecten over en dwarrelt er een vleermuis voorbij… De zon is bijna onder en overal om mij heen, wordt ik mij gewaar van een intens blauw. Krishna-time noemde mijn oude reeds gestorven leermeester dit. Fotografen spreken op dit tijdstip ook wel van ‘het blauwe uurtje’. Ik hoor Randolph bepaalde instructies geven… Hij leert ons in plaats van ademen ‘respireren’… Een kombinatie van inspiratie en heel subtiel ademhalen. Adem- ruiken noemt Randolph respiratie ook wel… Ik moet even aan de subtiliteit wennen, maar kom er langzaam maar zeker in. Mijn respiratie raak in schwung. Ik voel mij meer en meer begeesterd. Misschien is ‘geestdriftig’ het juiste woord. Mijn geest raakt op drift en drijft lyrisch rond. Zo nu en dan spiraalt mijn geest naar boven de kosmos in, om vervolgens weer naar beneden te spiralen richting mijn lichaam en het groepje mensen hier op het dak. Wat een wonderlijk avontuur… Met iedere ademtocht neemt enthousiasme toe. Ik voel mijn geestes-adem mijn hart bereiken of bereikt mijn hart mijn geestes- adem? Van boven voel ik iets indalen en vanuit mijn hart voel ik iets oprijzen… Verbeeld ik me het… of vertragen de wuivende palmbomen daadwerkelijk hun beweging? De tijd lijkt te verdampen… Plotseling krijg ik kippenvel en gaan mijn haren overeind staan. Volgens Randolph fungeren mijn kippenvel-haartjes als etherische antennetjes. Geestdriftig ervaar ik dat een nachtbriesje door mijn haren strijkt… Weer voel ik mij wis en waarachtig gevonden. Wat een miraculeus wonder! Opeens ervaar ik wat Nisargadatta bedoelt met de geur van the Beingness. De kosmos staat in bloei en haar geur raakt mij van binnen aan in wat Ramana Maharshi en Randolph het spirituele hart noemen. Ik sta in brandt van Liefde en Gelukzaligheid. In mij komen eeuwenoude woorden op… ruik Mij, drink Mij, manna, ambrozijn, amrita…  Mijn zintuigen raken op een vreemde manier met elkaar verweven… Proeven, voelen, horen, ruiken en zien vermengen zich met elkander. Hoe mysterieus is de orkestrale geur van Anandamayakosha. Wat een proefondervindelijke energie- explosie. De hele Ruimte voelt als mijn geliefde… Oh, mijn geliefde kosmos, hoe mooi ben je geworden… Ach, hoe goed begrijp ik nu al die gedichten van Rumi en de zieleworsteling van Vincent van Gogh…  Je moet dit wel aankunnen… Eerst bestond er de valkuil van ‘minimenia’, kleinheidswaanzin, nu wacht hier de valkuil van ‘maglomenia’, grootheidswaanzin… Als Shiva- Shakti dans ik met alle werelden en magistrale universa. What a rush. Wat een extase. Ik zie nu plotseling dat religie vergeten heeft werkelijk feestelijk te zijn. Wat een viering van het moment, wat een kosmische intensiteit. Hier eindigt en begint het Heel-al telkens weer met deze mysterieuze feestelijke explosie! Ergens vanuit de Grote Stilte hoor ik iets fluisteren… ‘I sing and dance you back to me’… Hoe het kan weet ik niet, maar plotseling bevindt ik me aan het einde van de kosmos… op het randje van … leven en dood? Alles verstilt… even houdt mijn adem op… een hiaat… geschrokken vindt Brahman zijn adem weer terug in de eindeloze magische en mysterieuze kosmische dans van Shiva, die mijn leven heet. Eindelijk heb ik de weg weer teruggevonden. Of anders gezegd, heeft mijn Zelf de weg naar zichZelf weer teruggevonden. De laatste stap durf ik klaarblijkelijk nog niet te nemen… Ik sta nog in mijn kinderschoenen. Wel ben ik ‘gelijk het kind’ een ‘simpele der geest’ geworden. Ik voel me geraakt. Een onzichtbare magnetische hand reikt naar me uit over de oerwateren. Ik ga op de uitnodiging in en voel de elektrische aanraking. Ik verkeer in volledige aanraking van wat misschien de heilige Geest mag heten. God weet hoeveel levens ik als zoeker heb rondgedoold. Eindelijk ben ik in dit leven weer wakker geworden. De tranen springen in mijn ogen en in het rond. Zo voelt het dus om te ontwaken. Ik ben een ontwaakte… Eindelijk ken ik nu de weg. Dit is het Directe Pad van Ramana en Yesudian en the Navnath Sampradaya van Nisargadatta en Alexander Smit. Oh, God… Jezus Christus, hoeveel Boeddha’s, Bodhisattva’s, Jnani’s en wie nog meer hebben deze wegloze weg bewandeld. Ik weet niet wat er gebeurt. Huil ik? Lach ik? Of misschien beide tegelijk. God weet het… Er klink een vreugdekreet door het heelal… ‘U wil geschiedde’ en vanuit het diepe der diepten galmt de echo terug van ‘Je bent gevonden’!”
pen Satsang O
Open Satsang met Randolph | Intensives
Open Satsang | Randolph | Gateless Gate | Es Vedra
“Oh, Almachtige Vrijheid, Oh, Omnisciente bevrijder van de Geest en Omnipresente verlosser van de Ziel… Trek met  me door het zilveren landschap, Zo magistraal en fenomenaal… Zwerf met me door de gouden velden, Zo betoverend, zo mysterieus… en Wees Vrij…”
Open Satsang | Satsang-intensives met Randolph | in binnen- en buitenland Open Satsang | Satsang-intensives met Randolph | in binnen- en buitenland